Siirry sisältöön

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Luotu 1.6.2018

Rekisterin ylläpitäjä
Vuoksen järjestyksenvalvojat ry
Hevossuontie 1
55100 Imatra

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tuomo Linnanmäki
Hevossuontie 1
55100 Imatra

Rekisterin nimi
Vuoksen järjestyksenvalvojat ry jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisterin tarkoituksena on yhdistyksen jäsenten yhteystietojen ylläpito. Rekisterin tietoja käytetään jäsenille suunnattuun tiedoitukseen sekä asiointiin viranomaisten, tilitoimiston ja tapahtuman järjestäjän kanssa.

Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteri sisältää yhdistyksen jäsenen
- Nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Järjestyksenvalvojankortin numero
- Kortin voimassaoloaika
- Henkilötunnus
- Lisäkoulutukset

Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisterissä olevat tiedot ovat peräisin jäsenen itse täyttämästä lomakkeesta,
jolla liitytään yhdistyksen jäseneksi. Tiedot perustuvat rekisteröityjen omiin
ilmoituksiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Yhdistyksen jäsenen ilmoittamia tietoja (nimi, järjestyksenvalvojankortin numero,
voimassaoloaika, puhelinnumero, henkilötunnus, lisäkoulutukset) voidaan luovuttaa tapahtuman järjestäjälle, yhteistyökumppaneille sekä viranomaisille yhteistyötä varten.

Yhdistyksen jäsenen ilmoittamia tietoja (nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus, sähköpostiosoite) voidaan luovuttaa tilitoimistolle yhteistyötä varten.

Yhdistyksen jäsenen ilmoittamia tietoja (nimi, puhelinnumero) voidaan luovuttaa
yhdistyksen muille jäsenille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Vuoksen järjestyksenvalvojat ry:n jäsenten tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto on olemassa jäsenistä, jotka ovat liittyneet yhdistykseen.
Aineisto säilytetään asianmukaisesti ulkopuolisilta suojattuna lukitussa paikassa.
Sähköisen rekisterin käyttöä varten tarvitaan salasanat ja muistitikkua säilytetään
asianmukaisesti ulkopuolisilta suojattuna lukitussa paikassa.